SearchSearch button

Seniorkort for alle pensionister i Esbjerg Kommune.

 

Spar op til 20 %**.

 

Vær opmærksom på at Seniorkortet kun kan bruges, når du kører med Esbjerg Taxa.

 

Kom frem og tilbage til sygehuset, din frisør, apoteket eller besøg venner og familie.


Du bestemmer selv, hvor og hvornår du vil hentes og bringes.


Esbjerg Taxa udsteder gratis et Seniorkort til alle folkepensionister, førtidspensionister og personer der er tilkendt seniorpension der ønsker det. Kortet udstedes til alle kunder der ønsker at benytte Esbjerg Taxa, blot skal turen starte eller afsluttes indenfor Esbjerg Kommune. Kunder der er bosiddende udenfor kommunen, kan derfor også få udstedt et Seniorkort.


Kunder der modtager førtidspension, skal forinden Esbjerg Taxa udsteder et Seniorkort fremsende dokumentation for, at de er førtidspensionister i form af pensionsmeddelelse eller pensionsbevis (Det lille hvide kort) som udstedes af kommunen.


Kørslen udføres på en særlig starttakst, som er højere end den normale starttakst, og den første kilometer er inklusiv i den forhøjede starttakst. Derefter tæller taxameteret kilometer­takst, men der beregnes ikke ventetid på Senior­taksten. Seniortaksten følger de normale takster i forhold til skift til aften/weekendtakst.


Betingelser gældende for kørsel med seniorkort.

 • Kørslen bestilles på tlf. 7514 4500 og ved bestilling oplys gerne, at der ønskes kørsel med Seniorkort. Hvis det ikke er oplyst ved bestilling, er det vigtigt, at chaufføren får det at vide, inden turen starter.
 • Kortet er til personlig befordring, og skal fremvises ved turens start. Til kontrol af kortet kan chaufføren bede om at se f.eks. sygesikringsbevis. Kortholderen skal være med under hele turen - og kan ikke bruges til eksempelvis kørsel med prøver.
 • Seniorkortet kan benyttes alle dage i tidsrummet kl. 08:00 til 24:00.
 • Kørslen er fra kantsten til kantsten, hvilket betyder du skal være klar når taxaen kommer. Der ydes den normale hjælp/service ved ind og udstigning.
 • Vognen kan ikke vente ved en forretning eller lignende. Hvis der er behov for det, skal der bestilles en almindelig vogn.
 • Der må medtages ledsagere, og ledsagere må samles op undervejs - ekstra stop - men ledsagerne skal være klar, så der ikke opstår unormal ventetid under stoppet.
 • Rollator kan medtages - øvrige hjælpemidler kan ikke medtages.
 • Der kan bestilles en lille vogn, og der må medtages hund og kat, hvis det er meddelt ved bestillingen. Derudover kan der ikke bestilles særlige vogne f.eks. Stationcar og liftvogne.
 • Der ydes den normale hjælp på slutadressen, hvis du eksempelvis ønsker varer båret ind. Som ved en normal tur kan der i de tilfælde opkræves det kommunalt godkendte tillæg, for "ekstra hjælp" pt. kr. 20,-.
 • Det vil altid være de betingelser der fremgår af Esbjerg Taxa´s hjemmeside som er gældende for Seniorkort ordningen.

Priser:

 • Startprisen hverdage mellem kl. 08:00 og 18:00 er kr. 50,- og aften/weekend kr. 65,- incl. den første kilometer. De resterende kilometer afregnes med kr. 15,- pr. kilometer.

 

Ring til vores administration på hverdage mellem kl. 09:00 og 14:00 på tlf. 7514 3344 for bestilling af Seniorkortet.

 

**Rabatten er beregnet ud fra en standardtur (paralleltakst) på 10 km. 


Du kan også tilmelde dig ved at udfylde denne formular og sende den pr. mail@esbjergtaxa.dk eller post.

 

Esbjerg Taxa Lillebæltsvej 10 6715 Esbjerg N.

 

Revideret nov 2023.