SearchSearch button

Privatlivs- og cookiepolitik


Databeskyttelse

 

Beskyttelse af dine private personlige oplysninger er vigtige for Esbjerg Taxa. Denne privatlivspolitik skitserer den praksis som Esbjerg Taxa anvender når vi indsamler, overfører, bruger, videregiver og gemmer dine private oplysninger.

 

Venligst gennemse disse politikker for at forstå hvordan dine personlige oplysninger vil blive behandlet når du videregiver oplysninger til os, enten via telefon, mail, hjemmeside eller andet.

 

Hvis du har nogle spørgsmål eller bekymringer omkring denne privatlivspolitik, send da venligst en e-mail til Esbjerg Taxa ved at skrive til mail@esbjergtaxa.dk.

 

A. Indsamling af oplysninger

 

A1. besøg på hjemmesiden www.esbjergtaxa.dk og www.vardetaxa.dk.

 

Med undtagelse af IP adresser kan du generelt besøge www.esbjergtaxa.dk og www.vardetaxa.dk anonymt uden at aflægge andre former for personlige oplysninger. Vores web servere indsamler visse data, såsom domænenavne og IP-adresser når computere får adgang til vores hjemmesider. Under alle omstændigheder anvendes disse data kun til at sikre hjemmesidens funktionalitet. Vi kan også behandle ikke-personlige oplysninger, såsom sted og sprog til hjælp med forbedring af vores hjemmeside.

 

Ved at bruge Esbjerg Taxas hjemmeside, giver du Esbjerg Taxa dit samtykke til indsamling og brug af disse oplysninger.

 

A2. Oplysninger afgivet i forbindelse med en bestilling

 

Vi indsamler, håndtere og opbevarer alene relevante persondata til bestemte, lovlige formål som er nødvendige for at vi kan gennemføre din bestilling.

 

Endelig kan der være betingelser i en kontrakt eller anden retlig forpligtigelse der gør at vi registrerer visse persondata.

 

Afgives bestillingen via telefonen, optages telefonsamtalen i henhold til databeskyttelsesloven. Dette gøres af hensyn til dokumentation af bestillingen, de ingåede aftaler og kvalitetssikring. Telefonsamtaler gemmes i 3 måneder.

 

Mail med bestillinger gemmes i 12 måneder.

 

Ansøgningsblanketten til seniorkort makuleres efter 3 måneder. I forbindelse med ansøgning om seniorkort kræves dokumentation for at man er førtidspensionist. Denne dokumentation og ansøgningsblanketten i øvrigt makuleres efter 3 måneder.

 

Alle turdata videregives til chaufføren, så bestillingen kan udføres, og efter afslutning af turen, er turdata ikke mere tilgængelig for chaufføren

 

Alle turdata i booking anonymiseres efter 18 måneder.

 

Alle turdata uanset bestillingsform opbevares i 5 år.

 

A3. Data i forbindelses med turen

 

I henhold til gældende taxilov tages billeder under turen. Det detaljerede GPS spor slettes efter 13 uger, mens start og slutkoordinater sammen med adresser gemmes i 5 år.

Bilens GPS-spor logges under hele turen. GPS data slettes efter 5 år.

 

B. Overførsel af oplysninger

 

Ingen dataoverførsel over internettet garanteres sikker, så enhver datatransmission er på egen risiko. Esbjerg Taxa bestræber sig på at beskytte overførslen af oplysninger, men kan ikke garantere imod, og vil ikke være ansvarlig for videregivelse grundet fejl i overførslen eller uautoriserede handlinger fra tredjemand.

 

C. Brug af oplysninger

 

Personlige oplysninger fra dig, som kunde, vil kun blive brugt af Esbjerg Taxa til det angivne formål som håndtering af dine oplysninger (bestillinger) tilsiger. Esbjerg Taxa sælger ikke dine personligt identificerbare oplysninger til nogen tredjepart.

 

D. Videregivelse af oplysninger

 

Generelt vil dine oplysninger kun benyttes af Esbjerg Taxa.

 

Esbjerg Taxa kan videregive dine personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt at gøre det ved lov, hvis vi i god tro mener en sådan videregivelse er påkrævet, eller i hastende omstændigheder, hvis vi mener, videregivelse er nødvendig. Som beskrevet ovenfor, vil Esbjerg Taxa ikke sælge eller dele dine personlige oplysninger med tredjeparter.

 

E. Lagring af oplysninger

 

Esbjerg Taxa vil gemme oplysninger, så længe det er sagligt og nødvendigt.

 

Esbjerg Taxa tager forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, tyveri og misbrug gennem administrative, tekniske og fysiske foranstaltninger.

 

F. Dine rettigheder

 

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til.

 

Hvis du anmoder om det, oplyser vi dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller ikke længere er nødvendige i forhold til det formål som vi indhentede dem til, kan du få dem rettet eller slettet ved at henvende dig til os. Oplysninger som er lovpligtige kan dog ikke fjernes, før de er udløbet - typisk fem år. Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

 

Kontakt os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. I sådanne tilfælde har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

 

G. Opdateringer

 

Esbjerg Taxa kan opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. Hvis vi ændrer politikken på en materiel måde, vil en meddelelse blive lagt ud på vores hjemmeside sammen med den opdaterede fortrolighedspolitik.

 

H. Kontaktoplysninger

 

Esbjerg Taxa

Lillebæltsvej 10

6715 Esbjerg N

Tlf.: 75 14 33 44

e-mail: mail@esbjergtaxa.dk

 

Senest opdateret 30-9-2021